سینی کابل برق

سینی کابل برق

سینی کابل ها با مشخصات فنی و ابعاد استاندارد به شرح زیر ساخته می شوند: طول : 2 و 3 متر عرض : 150 ، 200 ، 300 ، 400 ، 450 ، 500 و 600 میلی متر ارتفاع : 40 ، 50 ، 60 ، 100 و 110 میلی متر ضخامت : 1.25 ، 1.5 و 2 میلی متر جنس : گالوانیزه گرم...

ادامه مطلب

درب سینی کابل

درب سینی کابل

درپوش ها با توجه به سینی کابل و اتصالات آن ساخته می شود و ابعاد آن متناسب با سینی ها و اتصالات آن می باشد. ضخامت : 1.25 ، 1.5 و 2 میلی متر ( ضخامت 1.25 فقط برای ورق های از پیش گالوانیزه شده است. )

ادامه مطلب

زانوی متحرک سینی کابل داخلی

زانوی متحرک سینی کابل داخلی

زانوی متحرک سینی کابل داخلی

ادامه مطلب

درب تبدیل سینی کابل چپ

درب تبدیل سینی کابل چپ

درب تبدیل سینی کابل چپ

ادامه مطلب

تبدیل سینی کابل چپ

تبدیل سینی کابل چپ

تبدیل سینی کابل چپ

ادامه مطلب

درب تبدیل سینی کابل راست

درب تبدیل سینی کابل راست

درب تبدیل سینی کابل راست

ادامه مطلب

تبدیل سینی کابل راست

تبدیل سینی کابل راست

تبدیل سینی کابل راست

ادامه مطلب

درب تبدیل سینی کابل

درب تبدیل سینی کابل

درب تبدیل سینی کابل

ادامه مطلب

تبدیل سینی کابل

تبدیل سینی کابل

تبدیل سینی کابل

ادامه مطلب
صفحه 1 از 3123