درب سینی کابل

درب سینی کابل

درپوش ها با توجه به سینی کابل و اتصالات آن ساخته می شود و ابعاد آن متناسب با سینی ها و اتصالات آن می باشد. ضخامت : 1.25 ، 1.5 و 2 میلی متر ( ضخامت 1.25 فقط برای ورق های از پیش گالوانیزه شده است. )

ادامه مطلب

زانوی متحرک سینی کابل داخلی

زانوی متحرک سینی کابل داخلی

زانوی متحرک سینی کابل داخلی

ادامه مطلب

درب تبدیل سینی کابل چپ

درب تبدیل سینی کابل چپ

درب تبدیل سینی کابل چپ

ادامه مطلب

تبدیل سینی کابل چپ

تبدیل سینی کابل چپ

تبدیل سینی کابل چپ

ادامه مطلب

درب تبدیل سینی کابل راست

درب تبدیل سینی کابل راست

درب تبدیل سینی کابل راست

ادامه مطلب

تبدیل سینی کابل راست

تبدیل سینی کابل راست

تبدیل سینی کابل راست

ادامه مطلب

درب تبدیل سینی کابل

درب تبدیل سینی کابل

درب تبدیل سینی کابل

ادامه مطلب

تبدیل سینی کابل

تبدیل سینی کابل

تبدیل سینی کابل

ادامه مطلب

درب زانوی 45 سینی کابل

درب زانوی 45 سینی کابل

درب زانوی 45 سینی کابل

ادامه مطلب
صفحه 1 از 3123