زانوی 45 نردبان کابل

زانوی 45 نردبان کابل

زانوی 45 نردبان کابل

ادامه مطلب

درب زانوی دوبل نردبان کابل

درب زانوی دوبل نردبان کابل

درب زانوی دوبل نردبان کابل

ادامه مطلب

زانونی دوبل نردبان کابل

زانونی دوبل نردبان  کابل

زانونی دوبل نردبان  کابل

ادامه مطلب

درب زانوی 90 نردبان کابل

درب زانوی 90 نردبان کابل

درب زانوی 90 نردبان کابل

ادامه مطلب

زانوی 90 نردبان کابل

زانوی 90 نردبان کابل

زانوی 90 نردبان کابل

ادامه مطلب

درب نردبان کابل برق

درب نردبان کابل برق

درپوش ها با توجه به نوع نردبان کابل سفارش شده و اتصالات مربوطه ساخته می شوند. ضخامت : 1.25 ، 1.5 و 2.5 میلی متر طول : 2 یا 3 متر   اتصالات و متعلقات به همراه درپوش:

ادامه مطلب

سینی کابل برق

سینی کابل برق

سینی کابل ها با مشخصات فنی و ابعاد استاندارد به شرح زیر ساخته می شوند: طول : 2 و 3 متر عرض : 150 ، 200 ، 300 ، 400 ، 450 ، 500 و 600 میلی متر ارتفاع : 40 ، 50 ، 60 ، 100 و 110 میلی متر ضخامت : 1.25 ، 1.5 و 2 میلی متر جنس : گالوانیزه گرم...

ادامه مطلب

درب سینی کابل

درب سینی کابل

درپوش ها با توجه به سینی کابل و اتصالات آن ساخته می شود و ابعاد آن متناسب با سینی ها و اتصالات آن می باشد. ضخامت : 1.25 ، 1.5 و 2 میلی متر ( ضخامت 1.25 فقط برای ورق های از پیش گالوانیزه شده است. )

ادامه مطلب

زانوی متحرک سینی کابل داخلی

زانوی متحرک سینی کابل داخلی

زانوی متحرک سینی کابل داخلی

ادامه مطلب
صفحه 6 از 9...45678...